Център за обществена подкрепа празнува 9-ти Рожден ден

“Център за обществена подкрепа – Своге” отпразнува своя 9-ти рожден ден! Подготвени и мотивирани да работят качествено и целенасочено с децата и родителите, са специалистите на Центъра. Кметът на общината г-н Емил Иванов пожела на екипа здраве и професионални успехи в работата с потребителите.

За успешната си дейност Центъра получава подкрепа и съдействие от Община Своге, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел “Закрила на детето” към дирекция Социално подпомагане – Своге и Детска педагогическа стая. Също така успешно се работи и сътрудничи с училищата на територията на общината. Обратната връзка и добрата комуникация с потребителите са изключително важни за служителите.

Пожелаваме си дълги години радостни моменти и професионални успехи, много детски усмивки и доброта!