Мирослав Цветков - директор

Мирослав Цветков – изучавал „Международен бизнес“ в МВБУ – Ботевград. Магистратурата си е получил в УНИБИТ специалност „Национална сигурност“. Има над 5-годишен опит на ръководна длъжност  в социалната сфера в различни структури на държавната администрация и социалните услуги.

Ваня Иванова - социален работник

Ваня Иванова – завършила СОУ и СПТУ „Отец Паисий“. В Центъра за обществена подкрепа е от 2016г.  Осъществява консултативна дейност и подкрепа на родители; социално-консултативна дейност с деца в риск от отпадане от учебната система и обучения на кандидат осиновители и приемни родители.

Михаела Райкова - логопед

Михаела Райкова – завършила бакалавърска степен „Логопедия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . В Центъра за обществена подкрепа – град Своге е от 2020 г. Осигурява логопедична помощ, реализира терапевтична и корекционна дейност с потребителите на Центъра, имащи нужда от езикова и речева рехабилитация.

 

Сабрина Цекова - технически сътрудник

Сабрина Цекова – в Центъра за обществена подкрепа е от 2016г. Технически и информационно осигурява, обслужва и подпомага дейността на Директора на Център за обществена подкрепа. 

Бисера Димитрова - психолог

Бисера Димитрова – завършила бакалавър „Психология“ и магистърска степен „Училищна психология“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – град Благоевград. . В Центъра за обществена подкрепа – град Своге е от 2019г. Провежда индивидуални консултации с деца, родители, семейства и обучения на кандидат осиновители и приемни родители. 

Елица Петрова - социален работник

Елица Петрова – завършила бакалавър, специалност “Социални дейности”, Югозападен университет „Неофит Рилски”. В Център за обществена подкрепа  работи от 2018 г. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, обучения за кандидат-осиновители и кандидат-приемни родители.